+36 (20) 555 9777
Szakterületek

A vagyon elleni bűncselekmények


 

Lopás

 

370. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.

 

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a lopást kisebb értékre vagy

 

b) a szabálysértési értékre elkövetett lopást

 

ba) bűnszövetségben,

 

bb) közveszély színhelyén,

 

bc) üzletszerűen,

 

bd) dolog elleni erőszakkal - ideértve azt is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik -,

 

be) zsebtolvajlás útján,

 

bf) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult, illetve a használó tudta és beleegyezése nélkül bemenve,

 

bg) hamis vagy lopott kulcs használatával,

 

bh) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére, vagy

 

bi) erdőben jogellenes fakivágással

 

követik el.

 

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a lopást nagyobb értékre vagy

 

b) a kisebb értékre elkövetett lopást

 

ba) a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon,

 

bb) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre,

 

bc) vallási tisztelet tárgyára,

 

bd) holttesten lévő tárgyra, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyra,

 

be) nemesfémre

 

követik el.

 

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást jelentős értékre vagy

 

b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon

 

követik el.

 

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a lopást különösen nagy értékre vagy

 

b) a jelentős értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon

 

követik el.

 

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a lopást különösen jelentős értékre vagy

 

b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon

 

követik el.

 

Rongálás

 

371. § (1) Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el.

 

(2) A büntetés vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a rongálás kisebb kárt okoz, vagy

 

b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálást

 

ba) falfirka elhelyezésével vagy

bb) bűnszövetségben

követik el.

 

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a rongálás nagyobb kárt okoz,

 

b) az elkövető

 

ba) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat, műemléket, régészeti lelőhelyet vagy régészeti leletet,

 

bb) vallási tisztelet tárgyát vagy vallási szertartás végzésére szolgáló épületet,

 

bc) temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyat

 

rongál meg.

 

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a rongálás jelentős kárt okoz,

 

b) az elkövető a (3) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely tárgyat, épületet, vagy helyet semmisít meg,

 

c) a rongálást robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával követik el.

 

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a rongálás különösen nagy kárt okoz.

 

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a rongálás különösen jelentős kárt okoz.

 

(7) E § alkalmazásában falfirka: festékszóróval, filctollal vagy bármilyen más felületképző anyaggal létrehozott képi, grafikus vagy szöveges felületbevonat, amely nem a vagyontárgy rendeltetésszerű használatához szükséges.

 

Sikkasztás

 

372. § (1) Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.

 

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a sikkasztást kisebb értékre vagy

 

b) a szabálysértési értékre elkövetett sikkasztást

 

ba) bűnszövetségben,

 

bb) közveszély színhelyén,

 

bc) üzletszerűen

 

követik el.

 

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a sikkasztást nagyobb értékre,

 

b) a kisebb értékre elkövetett sikkasztást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon, vagy

 

c) a sikkasztást védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre

 

követik el.

 

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a sikkasztást jelentős értékre,

 

b) a nagyobb értékre elkövetett sikkasztást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meg határozott valamely módon, vagy

 

c) a sikkasztást a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére

 

követik el.

 

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a sikkasztást különösen nagy értékre vagy

 

b) a jelentős értékre elkövetett sikkasztást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon

 

követik el.

 

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a sikkasztást különösen jelentős értékre vagy

 

b) a különösen nagy értékre elkövetett sikkasztást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon

 

követik el.

 

Csalás

 

373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.

 

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a csalás kisebb kárt okoz, vagy

 

b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalást

 

ba) bűnszövetségben,

 

bb) közveszély színhelyén,

 

bc) üzletszerűen,

 

bd) jótékony célú adománygyűjtést színlelve

 

követik el.

 

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a csalás nagyobb kárt okoz, vagy

 

b) a kisebb kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el.

 

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a csalás jelentős kárt okoz,

 

b) a nagyobb kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el, vagy

 

c) a csalást a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el.

 

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a csalás különösen nagy kárt okoz, vagy

 

b) a jelentős kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el.

 

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a csalás különösen jelentős kárt okoz, vagy

 

b) a különösen nagy kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meg határozott valamely módon követi kel.

 

(7) E § alkalmazása szempontjából kárnak kell tekinteni az igénybe vett szolgáltatás meg nem fizetett ellenértékét is.

 

Gazdasági csalás

 

374. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett színlelt gazdasági tevékenységet végez, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, gazdasági csalást követ el.

 

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a gazdasági csalás kisebb vagyoni hátrányt okoz.

 

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a gazdasági csalás nagyobb vagyoni hátrányt okoz, vagy

 

b) a kisebb vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalást

 

ba) bűnszövetségben,

 

bb) üzletszerűen

 

követik el.

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a gazdasági csalás jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy

 

b) a nagyobb vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalást a (3) bekezdés ba) vagy bb) pontjában meghatározott módon követik el.

 

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a gazdasági csalás különösen nagy vagyoni hátrányt okoz, vagy

 

b) a jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalást a (3) bekezdés ba) vagy bb) pontjában meghatározott módon követik el.

 

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a gazdasági csalás különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy

 

b) a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalást a (3) bekezdés ba) vagy bb) pontjában meghatározott módon követik el.

 

Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás

 

375. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás jelentős kárt okoz, vagy

 

b) a nagyobb kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

 

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás különösen nagy kárt okoz, vagy

 

b) a jelentős kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

 

(4) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás különösen jelentős kárt okoz, vagy

 

b) a különösen nagy kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

 

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő, aki hamis, hamisított vagy jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával vagy az ilyen eszközzel történő fizetés elfogadásával okoz kárt.

 

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában a külföldön kibocsátott elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz a belföldön kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel azonos védelemben részesül.

 

Hűtlen kezelés

 

376. § (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.

 

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a hűtlen kezelés kisebb vagyoni hátrányt okoz, vagy

 

b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében követi el.

 

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a hűtlen kezelés nagyobb vagyoni hátrányt okoz, vagy

 

b) a kisebb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében követi el.

 

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a hűtlen kezelés jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy

 

b) a nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében követi el.

 

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a hűtlen kezelés különösen nagy vagyoni hátrányt okoz, vagy

 

b) a jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében e minőségében követi el.

 

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

 

a) a hűtlen kezelés különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy

 

b) a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében követi el.

 

Hanyag kezelés

 

377. § (1) Akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

(2) A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha a hanyag kezelés különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okoz.

 

Jogtalan elsajátítás

 

378. § (1) Aki

 

a) a talált idegen dolgot eltulajdonítja, vagy nyolc napon belül a hatóságnak vagy annak, aki elvesztette, nem adja át, illetve

 

b) a véletlenül vagy tévedésből hozzá került idegen dolgot eltulajdonítja, vagy nyolc napon belül nem adja vissza,

 

vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a jogtalan elsajátítást védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre követik el.

 

Orgazdaság

 

379. § (1) Aki

 

a) költségvetési csalásból származó vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árut,

 

b) jövedéki adózás alól elvont terméket, vagy

 

c) lopásból, sikkasztásból, csalásból, hűtlen kezelésből, rablásból, kifosztásból, zsarolásból, jogtalan elsajátításból vagy orgazdaságból származó dolgot

 

vagyoni haszon végett megszerez, elrejt, vagy elidegenítésében közreműködik, orgazdaságot követ el.

 

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha az orgazdaságot

 

a) kisebb értékre vagy

 

b) szabálysértési értékre üzletszerűen

 

követik el.

 

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az orgazdaságot

 

a) nagyobb értékre,

 

b) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra, műemlékre, régészeti lelőhelyre vagy régészeti leletre,

 

c) kisebb értékű nemesfémre vagy

 

d) kisebb értékre üzletszerűen

 

követik el.

 

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az orgazdaságot

 

a) jelentős értékre vagy

 

b) nagyobb értékre üzletszerűen

 

követik el.

 

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az orgazdaságot

 

a) különösen nagy értékre vagy

 

b) jelentős értékre üzletszerűen

 

követik el.

 

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az orgazdaságot

 

a) különösen jelentős értékre vagy

 

b) különösen nagy értékre üzletszerűen

 

követik el.

 

Jármű önkényes elvétele

 

380. § (1) Aki idegen gépi meghajtású járművet mástól azért vesz el, hogy jogtalanul használja, vagy az így elvett, illetve a rábízott ilyen járművet használja jogtalanul, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

 

a) erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel,

 

b) bűnszövetségben

 

követik el.

 

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekményt fegyveresen, felfegyverkezve vagy bűnszövetségben követik el.

 

Uzsora-bűncselekmény

 

381. § (1) Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amely alkalmas arra, hogy annak teljesítése a megállapodás kötelezettjét, a megállapodás kötelezettjének a vele közös háztartásban élő hozzátartozóját, illetve a megállapodás kötelezettje által tartási kötelezettség alapján eltartott személyt súlyos vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az uzsora-bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

 

(3) Uzsora-bűncselekmény elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.

 

(4) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az uzsora-bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.