+36 (30) 943 4883
Szakterületek

Munkajog, Közalkalmazotti és Közszolgálati tisztviselői jog


Ügyvédi Irodánk széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a munkajog területén. Hosszú idő óta látjuk el különféle munkáltatók és munkavállalók jogi képviseletét.

Vállalunk jogi tanácsadást, peres és peren kívüli jogi képviseletet, okiratszerkesztést és szabályzatkészítést is. Állandó megbízásaink és peres ügyeink teljesítéséhez folyamatosan nyomon követjük a jogszabályok változását, a bírói gyakorlat alakulását.

Széleskörű ismeretekkel rendelkezünk a közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselői jogviszonyt érintő kérdésekben is. Állandó megbízásaink egy része is ilyen jogterületen tevékenykedő önkormányzatokhoz, költségvetési szervekhez kötődik. Jogi képviseletet vállalunk munkaügyi szabálysértések alapján indult, illetve egyéb munkaügyi hatóság hatáskörébe tartozó eljárásokban, kártérítési ügyekben, nyugdíj megállapításával összefüggő esetekben és csoportos létszámleépítések végrehajtásában.

Tapasztalatunk szerint az állandóan változó jogszabályi környezetben indokolt a jogi szakember igénybevétele az Mt.-ben, illetve Kjt.-ben a Kttv.-ben foglalt rendelkezések szerinti jelentős mértékű jogellenességi szankciók alkalmazásának elkerülése céljából.

A munkavállalók számára pedig indokolt a munkavégzéshez kötődő törvényes érdekeik érvényesítéséhez, jogaik és kötelezettségeik teljesítéséhez kellő mértékű jogi tájékozottság, ide értve az esetleges per indítását megelőző tanácsadást is.