+36 (30) 943 4883
Szakterületek

Gazdasági jog


 

Jogi képviseletet vállalunk jogi személy gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáiban, ide értve a jogvita peren kívüli elintézését, valamint a perben történő képviseletet. Az ügyfél megbízásának megfelelően közreműködünk a peres eljárást indokolt esetben megelőző fizetési felszólításos eljárásban, illetve-amennyiben annak jogszabályi feltételei lehetővé teszik- felszámolási eljárás kezdeményezésében. Az ügyvédi megbízás keretei között részt veszünk a végrehajtási eljárásban a követelés behajtása érdekében.