Aktualitások, Hírek

Kártérítés Magyarországon az embertelen fogva tartási körülmények miatt

Kártérítés Magyarországon az embertelen fogva tartási körülmények miatt

Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt | 2017. február 25.

    2017. január 1. napjától az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények által előidézett sérelemek miatt, Magyarországon is megnyílt a jogorvoslati lehetőség. Az új magyar szabályzás lényege, hogy " Kártalanítás jár az elítéltnek vagy az egyéb jogcímen fogvatartottnak a fogvatartása során a jogszabályban előírt élettér biztosításának hiánya és az ehhez esetlegesen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköző elhelyezési körülmény, különösen az illemhely elkülönítésének a hiánya, a nem megfelelő szellőztetés, világítás, fűtés vagy rovarirtás (a továbbiakban együtt: alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények) által előidézett sérelem miatt. A kártalanítás minden egyes, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között eltöltött nap után jár. A kártalanítás megfizetésére az állam köteles.A kártalanítás egy napra eső összege legalább ezerkettőszáz forint, de legfeljebb ezerhatszáz forint." E körben szükséges hangsúlyozni, hogy eltérő szabályzás vonatkozik azokra, akik már benyújtottak kérelmet az Emberi Jogok Európai Bírósága felé 2017. január 1. napját megelőzően, illetve azokra, akik nem. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2016. november 8.-án úgy határozott, hogy valamennyi a magyarországi fogva tartási körülményekkel kapcsolatos panasz vizsgálatát felfüggeszti 2017. augusztus 31. napjáig. Ez azt jelenti, hogy regisztrált kérelmének ügyében 2017. augusztus 31. napjáig semmilyen eljárási cselekmény nem történik. A Bíróság három döntésre juthat. Úgy dönt, hogy a magyar szabályzás megfelelő, és átadja Magyarországnak az ügyek elbírálását. Nem tartva megfelelőnek a magyar szabályzást, elbírálja a benyújtott kérelmet. További huzamos időszakra felfüggeszti a panasz vizsgálatát. Előre nyilván nem jelenthető ki bizonyosan, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága, a fenti három döntési lehetőség közül melyikkel fog élni, azonban tény, hogy Magyarországon kb. az Emberi Jogok Európai Bírósága által eddig megítélt sérelemdíj fele kerül megítélésre a fogvatartott részére úgy, hogy abból számos esetben levonást eszközölhetnek. Hangsúlyos, hogy bűnügyi költség itthon sem vonható le a sérelemdíjból! Álláspontom szerint azon kérelmezők esetében, akik már az Emberi Jogok Európai Bíróságához kérelmet nyújtottak be, és azt 2017. január 1. előtt regisztrálták, elengedhetetlen a magyar jogorvoslat kimerítése is. Azon szabadságvesztést töltő, vagy szabadságvesztést töltöttszemélyek kapcsán, akiknek nincs a fenti időpontig regisztrált kérelme az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt, ugyancsak feltétlenül szükséges a magyar jogorvoslat kimerítése, hiszen egyrészről kártérítést kap az emberteléen fogvatartási körülmények miatt, másrészről egy későbbi strasbourgi eljárás esetében elengedhetetlen a tagállami jogorvoslat kimerítése. Mindkét vázolt esetben jogvesztő határidőkkel áll szemben a kérelmező, így alapvető fontosságú, hogy kérelmét határidőben, a vonatkozó részletszabáűlyok ismeretében terjessze elő. Fontos tisztázni, hogy a magyarországi igények esetében 2016. január 1. napja után szabadultak is előterjeszthetik igényüket. Minden esetben javaslom hozzáértő, számos kérelmezőt képviselő jogi szakember segítségét az eljárásban, mivel a vonatkozó jogszabályok, eljárásrend, részletszabályok, határidők ismerete alapvető fontosságú ahhoz, hogy megfelő, akár évi félmillió forintot meghaladó kártérítést fizessen a magyar állam a jogsérelem fennállta esetén. Irodánk teljes körű képviseletet biztosít a fenti eljárásokban, teljes bizalommal fordulhat hozzánk képviselete céljából!            

© 2012 Dr. Mohácsi ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva WebDeb - ahol a weblapok születnek