Aktualitások, Hírek
Kártérítés Magyarországon az embertelen fogva tartási körülmények miatt

Kártérítés Magyarországon az embertelen fogva tartási körülmények miatt

Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt | 2017. február 25.

    2017. január 1. napjától az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények által előidézett sérelemek miatt, Magyarországon is megnyílt a jogorvoslati lehetőség. Az új magyar szabályzás lényege, hogy " Kártalanítás jár az elítéltnek vagy az egyéb jogcímen fogvatartottnak a fogvatartása során a jogszabályban előírt élettér biztosításának hiánya és az ehhez esetlegesen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy ...

Kártérítés az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt a fogva tartási körülmények miatt

Dr. ifj. Mohácsi Ferenc | 2016. augusztus 15.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt számos folyamatban lévő ügye van Irodánknak, a magyarországi és más tagállami rabok rossz börtönkörülményei miatt. Sokan kérdezik, hogy mennyi az az összeg, amit megítél a Bíróság. Nyilván minden eset más, így pontos összeget előre nem lehet mondani, de például fél évvel ezelőtt 49 fogvatartottnak 218. 000. 000. Ft.- kártérítést ítélt meg az eljáró bíróság perköltséggel együtt az embertelen bánásmód ...

Pre-trial detention for a foreign person in Hungary

Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt | 2015. október 22.

Pre-trial detention Debrecen, Hungary. In many cases, when the authory decrees the pre-trial detention of a foreign person in Hungary, the person stays in a unimaginably difficult position. The authory grants for the foreign person a lawyer, and interpreter, but in many cases the suspect does not has the appropriate defense, does not has enogh information about the process, and the pre-trial detention. The suspect is in a needful position, and he can count only on his lawyer, till he can ...

Kártérítés az embertelen, túlzsúfolt börtönkörülmények miatt

Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt | 2015. október 22.

Kártérítés, rossz börtönkörülmények, túlzsúfoltság.   Irodánk teljes körű képviseletet vállal a Strasbourg székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróság előtt benyújtott kártérítési ügyekben, az embertelen körülmények, túlzsúfoltság miatt előterjesztett igények kapcsán. A magyar állam több esetben megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikkében foglaltakat a magyarországi fogvatartottak vonatkozásában, figyelemmel a ...

Kábítószer Kereskedelem

Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt | 2015. szeptember 24.

Kábítószer Kereskedelem   A büntető törvény kimagaslóan súlyosan szankcionálja a kábítószer kereskedelemet, alapesete a rablással, minősített esete majdhogynem az emberöléssel! egyenértékűen büntetendő. A kábítószer kereskedelem gyanújának közlése esetén, majdnem biztosan számítani lehet az előzetes letartóztatás indítványozására az Ügyészség részéről, és elrendelésére a Bíróság részéről.  A fent előadottak ...

Külföldön tartózkodó magyar állampolgár körözése

Külföldön tartózkodó magyar állampolgár körözése

Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt | 2013. december 10.

Számtalan estben találkoztam már olyan helyzettel, hogy a külföldön munkát vállaló, huzamosabb ideig ott tartózkodó, vagy szándékosan az országot elhagyó magyar állampolgár, a http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/nyilvanos-korozesek oldalon találta magát, vagy egyéb információ útján tudomást szerzett arról, hogy elfogatóparancsot adtak ki ellene. Az esetek kis részében a körözött személy szándékosan menekül a hatóságok elől, ki kívánja vonni ...

Az ittas járművezetés szabályozásának változásai a 2012. évi C. törvény alapján

Az ittas járművezetés szabályozásának változásai a 2012. évi C. törvény alapján

Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt | 2013. december 5.

Egy mondatban összegezve a változásokat, azok súlyosabb elbírálást eredményeznek. Az új tényállás vonatkozásában a büntetőeljárás során már nem azt kell bizonyítani, hogy a tényállásban írt alkohol-koncentráció a vezetés idején fennállt-e, hanem azt, hogy az ittas járművezetés időpontjában, a szervezetben volt-e olyan mennyiségű alkohol, amely a tényállásban írt alkohol-koncentrációt képes volt előidézni. Az említett alkoholkoncentráció ...

A jogos védelmi helyzet szabályzásának egyes változásai

A jogos védelmi helyzet szabályzásának egyes változásai

Dr.Mohácsi Ferenc | 2013. július 1.

A 2013. július 1. napján hatályba lépő új büntetőtörvény megszünteti a kitérési kötelezettséget.Eddig szinte elvárás volt a kitérés, vagyis hogy a megtámadott próbáljon elmenekülni az agresszor elől. Az új törvény szakít ezzel a gyakorlattal, a megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől. Az új szabály konkrétan felsorol olyan eseteket, melyeket úgy kell tekinteni, mintha a támadás a védekező életének kioltására irányult ...

Megszűnnek a kábítószerfüggőkre vonatkozó speciális szabályok

Megszűnnek a kábítószerfüggőkre vonatkozó speciális szabályok

Dr.Mohácsi Ferenc | 2013. július 1.

A 2013. július 1. napján hatályba lépő új büntetőtörvény megszünteti azt a szabályzást, miszerint azt a kábítószerfüggő személyt, aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, illetve kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, enyhébben rendeli büntetni, mint az azonos bűncselekményt elkövető, nem szenvedélybeteg személyeket. Az elterelés szabályai ...

Az összbüntetés jogintézményének egyes változásai az Új Btk-ban.

Az összbüntetés jogintézményének egyes változásai az Új Btk-ban.

Dr. Ifj.Mohácsi Ferenc | 2013. május 16.

Megszűnik az összbüntetésbe foglalás lehetősége, ha az utóbbi alapítélettel elbírált bűncselekmény elkövetési ideje a korábbi alapítélet kelte, és jogerőre emelkedése közé esik, másrészről teljesen megszűnik a többszörös összbüntetésbe foglalás lehetősége. Az összbüntetési eljárás lefolytatásához az elítélt hozzájárulását-ellentétben a jelenlegi szabályzással- minden esetben be kell szerezni, mely hozzájárulás megadását adott ...

© 2012 Dr. Mohácsi ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva WebDeb - ahol a weblapok születnek