Aktualitások, Hírek

Kábítószer Kereskedelem

Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt | 2015. szeptember 24.

Kábítószer Kereskedelem   A büntető törvény kimagaslóan súlyosan szankcionálja a kábítószer kereskedelemet, alapesete a rablással, minősített esete majdhogynem az emberöléssel! egyenértékűen büntetendő. A kábítószer kereskedelem gyanújának közlése esetén, majdnem biztosan számítani lehet az előzetes letartóztatás indítványozására az Ügyészség részéről, és elrendelésére a Bíróság részéről.  A fent előadottak ...

Külföldön tartózkodó magyar állampolgár körözése

Külföldön tartózkodó magyar állampolgár körözése

Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt | 2013. december 10.

Számtalan estben találkoztam már olyan helyzettel, hogy a külföldön munkát vállaló, huzamosabb ideig ott tartózkodó, vagy szándékosan az országot elhagyó magyar állampolgár, a http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/nyilvanos-korozesek oldalon találta magát, vagy egyéb információ útján tudomást szerzett arról, hogy elfogatóparancsot adtak ki ellene. Az esetek kis részében a körözött személy szándékosan menekül a hatóságok elől, ki kívánja vonni ...

Az ittas járművezetés szabályozásának változásai a 2012. évi C. törvény alapján

Az ittas járművezetés szabályozásának változásai a 2012. évi C. törvény alapján

Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt | 2013. december 5.

Egy mondatban összegezve a változásokat, azok súlyosabb elbírálást eredményeznek. Az új tényállás vonatkozásában a büntetőeljárás során már nem azt kell bizonyítani, hogy a tényállásban írt alkohol-koncentráció a vezetés idején fennállt-e, hanem azt, hogy az ittas járművezetés időpontjában, a szervezetben volt-e olyan mennyiségű alkohol, amely a tényállásban írt alkohol-koncentrációt képes volt előidézni. Az említett alkoholkoncentráció ...

A jogos védelmi helyzet szabályzásának egyes változásai

A jogos védelmi helyzet szabályzásának egyes változásai

Dr.Mohácsi Ferenc | 2013. július 1.

A 2013. július 1. napján hatályba lépő új büntetőtörvény megszünteti a kitérési kötelezettséget.Eddig szinte elvárás volt a kitérés, vagyis hogy a megtámadott próbáljon elmenekülni az agresszor elől. Az új törvény szakít ezzel a gyakorlattal, a megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől. Az új szabály konkrétan felsorol olyan eseteket, melyeket úgy kell tekinteni, mintha a támadás a védekező életének kioltására irányult ...

Megszűnnek a kábítószerfüggőkre vonatkozó speciális szabályok

Megszűnnek a kábítószerfüggőkre vonatkozó speciális szabályok

Dr.Mohácsi Ferenc | 2013. július 1.

A 2013. július 1. napján hatályba lépő új büntetőtörvény megszünteti azt a szabályzást, miszerint azt a kábítószerfüggő személyt, aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, illetve kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, enyhébben rendeli büntetni, mint az azonos bűncselekményt elkövető, nem szenvedélybeteg személyeket. Az elterelés szabályai ...

Az összbüntetés jogintézményének egyes változásai az Új Btk-ban.

Az összbüntetés jogintézményének egyes változásai az Új Btk-ban.

Dr. Ifj.Mohácsi Ferenc | 2013. május 16.

Megszűnik az összbüntetésbe foglalás lehetősége, ha az utóbbi alapítélettel elbírált bűncselekmény elkövetési ideje a korábbi alapítélet kelte, és jogerőre emelkedése közé esik, másrészről teljesen megszűnik a többszörös összbüntetésbe foglalás lehetősége. Az összbüntetési eljárás lefolytatásához az elítélt hozzájárulását-ellentétben a jelenlegi szabályzással- minden esetben be kell szerezni, mely hozzájárulás megadását adott ...

© 2012 Dr. Mohácsi ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva WebDeb - ahol a weblapok születnek